Frédéric Dupon

Frédéric Dupon studeerde geschiedenis aan de UFSIA (2000-2002) en de KULeuven (2002-2004). Daarna behaalde hij een master na master in de internationale betrekkingen en de diplomatie (2004-2005). Ondertussen werkte hij de kandidaturen rechten af aan de KULeuven. In 2008 behaalde hij een licentiaatsdiploma in de rechten aan de UA.

In 2008 vatte hij zijn stage aan de balie aan. In 2011 werd hij toegelaten tot het tableau.

Van 2010 tot 2016 was hij mandaatassistent aan de UA. Hij begeleidde er de colleges gerechtelijk recht. Hij schreef een proefschrift over de rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht onder begeleiding van zijn promotoren prof. Dr. S. Rutten en prof. Dr. B. Vanlerberghe. Hij promoveerde tot doctor in de rechten in 2022.

Hij is plaatsvervangend vrederechter van het zesde kanton van Antwerpen.

Daarnaast is hij ook actief als reservist bij de Belgische marine. In het raam van deze benoeming doceert hij onder supervisie van KTZ Kris De Donder de colleges maritiem recht aan de KMS.

Hij is auteur van verschillende bijdragen in juridische tijdschriften. Zijn focus ligt op het burgerlijk procesrecht.

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.