Particulieren

Ons particulier cliënteel is erg veelzijdig: eigenaars, kopers/verkopers, huurders/verhuurders, bedrijfsleiders, werknemers, (geëngageerde) burgers,…

We begeleiden hen onder meer op volgende vlakken:

  • Eigendom: verwerving (koop/verkoop) en beheer (huur/verhuur)
  • Woning: verguningsaanvragen, burengeschillen, contracten met aannemer, architect,…
  • Omgeving: bezwaar (tijdens het openbaar onderzoek) en beroep in het kader van aanvragen tot omgevingsvergunning
  • Werk: arbeidsgeschillen
  • Onderneming: aandeelhoudersconflicten,…
  • Fiscaliteit: heffingen inzake leegstand, verwaarlozing,…

Onze cliënten hebben sterk baat bij onze warme en duurzame relatiegerichte aanpak: we zien onze cliënten als een centrum van (professionele en andere) relaties die bewaakt en versterkt moeten worden: We work for people, not clients.

Uiteraard bewaken wij de juridische belangen, maar wij hebben tevens oog voor al die andere belangen die op de achtergrond meespelen. Een eigenaar/bouwheer moet later nog samenleven met zijn buren. De verhuurder zal zijn huurder nog tegenkomen. En niet alles is juridisch of financieel van aard: de werknemer wil vooral gerespecteerd worden en (geëngageerde) burgers willen door de overheid gehoord worden en inspraak hebben bij de vormgeving van hun leefomgeving…

Vanuit onze expertise en ervaring adviseren we onze cliënten over hun juridische (proces)positie. Procederen is geen doel op zich, maar een (laatste) middel. Wij vertrekken dan ook vanuit het principe: onderhandelen als het kan, procederen als het moet.

We schatten de kansen en bedreigingen in en samen bepalen we de juiste strategie. Onze cliënten waarderen ons voor onze transparante en proactieve aanpak: We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.

Eigenaar

Bouwheer

Huurder en verhuurder

Koper en verkoper

Werknemer