Visie

Als we mogen kiezen, werken we het liefst samen met gelijkgezinde cliënten. Ondernemingen en mensen die onze missie, visie en waarden delen, met een passie voor hun zaak, die verantwoordelijk, open en eerlijk in het leven staan, met oog voor wat er rondom hen gebeurt. Bedrijven en mensen die, ook als het eens misgaat, sterk geloven in hun zaak en zich daarbij juridisch willen laten ondersteunen.

Zo werken we heel graag voor deze cliënten:

 • Projectontwikkelaars die sterke, vernieuwende, creatieve en duurzame projecten realiseren, in harmonie met de omgeving.
 • Overheden die sterk inzetten op transparante besluitvorming, goed gemotiveerde besluiten en die streven naar verbondenheid/nabijheid met hun burgers in hun ruimtelijk beleid, handhavingsbeleid, mobiliteitsbeleid enz…
 • Ondernemingen met een sterke identiteit, die geloven in hun zaak en die (juridische) expertise en ervaring weten te waarderen.
 • Ondernemingen die een sterke maatschappelijke meerwaarde bieden door de producten die ze ontwikkelen of de diensten die ze verlenen.
 • Buitenlandse ondernemingen die de Belgische markt betreden en zich daarbij (juridisch) laten bijstaan.
 • Vrije beroepers die een passie hebben voor hun beroep en die hun expertise dagelijks ten dienste stellen om hun cliënten/patiënten vooruit te helpen.
 • Werkgevers die de ontplooiing van hun eigen werknemers vooropstellen om zo de onderneming in zijn geheel te doen groeien.
 • Ondernemers die risico’s durven nemen vanuit een sterk geloof in hun producten/diensten en die niet opgeven bij een tegenslag.
 • Burgers die zich geëngageerd en maatschappelijk verantwoord inzetten om hun omgeving te verbeteren.
 • Makelaars met een passie voor vastgoed.
 • Architecten met creatieve en vernieuwende ideeën.
 • Aannemers die de meest creatieve ideeën tot werkelijkheid wekken.

Onze cliënten zijn veeleisend en hebben ambitie. Ze hebben een duidelijke missie en doel. Wij werken met onze expertise de (juridische) bezwaren vakkundig weg en reiken vanuit onze ervaring praktische (juridische) oplossingen aan om deze missie te doen slagen en het doel te bereiken.

Waarom Forum Advocaten

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor in Antwerpen.

Forum Advocaten is zoveel meer dan gewoon een advocatenkantoor. We vormen een (h)echt juridisch team dat ‘excellent juridisch denken’ combineert met ‘maximaal oplossingsgericht handelen’. Als advocatenkantoor zijn we er van overtuigd dat een oprechte, warme, nabije en duurzame relatie met onze cliënten en medewerkers centraal staat.

Wij geloven in de kracht van een relatiegerichte advocatuur

Deze overtuiging vormt de kern van alles wat we doen en waarin we ons onderscheiden van andere advocatenkantoren. Onze advocaten kijken steeds verder dan de louter juridische aspecten van een zaak. Minstens zo belangrijk zijn de (onderliggende) professionele en andere relaties.
Enkele voorbeelden:

 • Een bouwproject binnen een redelijk tijdskader voltooien lukt enkel wanneer men ook oog heeft voor de relatie met de ‘omgeving’ en voor zover men de relaties met de overheid niet uit het oog verliest.
 • Een familiebedrijf herstructureren zonder voeling te hebben met de onderliggende familiale verhoudingen, loopt zelden goed af.
 • Een contract sluiten met een buitenlandse onderneming kan enkel wanneer men ook vertrouwd is met de taal en culturele eigenheid…

Onze relatiegerichtheid zet zich door op alle vlakken. Niet alleen in de aanpak van specifieke dossiers, maar ook in de relatie met onze cliënten en medewerkers. Tot ver buiten Antwerpen staan we bekend als een advocatenkantoor dat steeds streeft naar warme duurzame relaties waarbij we bouwen op vertrouwen.

Dit vormt een belangrijke sleutel tot succes:

Forum Advocaten is een advocatenkantoor waar u als cliënt steeds centraal staat. We zijn er van overtuigd dat een relatiegerichte advocatuur tal van voordelen biedt die de traditionele advocatuur niet kan bieden.