Advocaat incasso

Bent u op zoek naar een advocaat incasso? Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat, gespecialiseerd in invorderingen.

Als startende ondernemer houdt u natuurlijk geen rekening met het feit dat uw wel eens een advocaat incasso zou kunnen nodig hebben. Helaas wordt iedere ondernemer vroeg of laat geconfronteerd met klanten die laat of niet betalen. Dit weegt op uw kaspositie en zorgt voor heel wat ergernis en administratie.

Wat kunt u preventief doen om achterstallen bij klanten te voorkomen? Welke concrete maatregelen kunt u nemen om uw facturen te innen?

Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat ondernemingsrecht, gespecialiseerd in incasso en werkt samen met u een volledig incassotraject uit, bestaande uit een preventief luik zijnde redactie algemene voorwaarden, opstellen zekerheidsovereenkomsten en een curatief luik zijnde buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering.

Wanneer u uw belangen laat behartigen door Forum Advocaten, kan u er zeker van zijn dat u een geroutineerd incasso advocaat toegewezen krijgt die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Redactie/revisie algemene voorwaarden
  • Screening klanten en prospecten
  • Redactie pand- en borgstellingsovereenkomsten
  • Opstellen van ingebrekestellingen
  • Gerechtelijke invordering, via klassieke invordering of IOS (inning onbetwiste geldschulden)
  • Beslagen
  • Bijstand bij gerechtelijke reorganisatie of faillissementen van uw debiteur

Om u een zo volledig mogelijke dienstverlening te kunnen bieden, voorziet Forum Advocaten in verschillende incasso formules.

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Maarten Verboven

Maarten is in 2017 afgestudeerd als Master in de rechten aan de Universiteit te Antwerpen na tevens een opleiding Rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen te hebben voltooid.

Hij is sociaal, gedreven en volhardend.

Sidney Van Wellen

Sidney Van Wellen studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de Universiteit te Antwerpen en is sindsdien advocaat aan de Antwerpse Balie. Hij is advocaat bij Forum Advocaten sedert september 2018.

Hij is pragmatisch en betrokken om zo het best mogelijke resultaat te bereiken.

Onze recente publicaties