Koop en verkoop

De koopverkoop van vastgoed is door de toenemende regelgeving geen sinecure. Diverse informatie dient verstrekt te worden, soms op straffe van nietigheid. Werken met een klassiek compromis, een verkoop-aankoopbelofte, een optie of volstaan elektronische berichten (sms, e-mail,…)? Wat met uw aansprakelijkheid als verkoper, vastgoedbemiddelaar of promotor?

Bij Forum Advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat vastgoedrecht die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Advies en bijstand aan kopers, verkopers en bemiddelaars
  • Onderhandelingen over en redactie van overeenkomsten
  • Bijstand bij geschillen over koopverkoop

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Annelies Janssen

Annelies Janssen behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen na in 2015 een Erasmus programma te hebben gevolgd in Zweden (Uppsala University).

Zij is optimistisch, warmhartig en oprecht.

Geert De Hoon

Geert behaalde in 2019 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Onze recente publicaties