Advocaat bouwrecht

Bent u op zoek naar een advocaat bouwrecht? Raadpleeg dan een specialist bij Forum Advocaten. Ons kantoor heeft onder meer heel wat ervaring en expertise in bouwgeschillen en bouwcontracten.

We bieden u een 360°-benadering voor uw bouwproject of vastgoed. Wanneer u uw belangen laat behartigen door Forum Advocaten, kan u er zeker van zijn dat u een ervaren advocaat bouwrecht toegewezen krijgt, die u met de nodige expertise bijstaat doorheen uw volledige project.

Het bouwen van een woning, het ontwikkelen van een appartementsgebouw, het verkopen of verhuren van eigendommen, … is door de uitgebreide regelgeving juridisch complex en vereist de juiste proactieve begeleiding.

Onze advocaten bouwrecht hebben een uitgebreide ervaring en bieden bijstand bij onder andere koop verkoop, huur verhuur, bouw en projectontwikkeling, vergunningen, beheer, (project)financiering, vastgoedfiscaliteit… kortom al hetgeen te maken heeft met bouwen en vastgoed. Daarbij kijken wij ook verder dan het strikt juridische en houden wij rekening met uw commerciële en persoonlijke belangen.

Voor aannemers en projectontwikkelaars bieden wij totaaldiensten aan. We zetten een team van ervaren bouwrecht specialisten op uw dossier. Forum Advocaten coördineert uw project van A tot Z, van de tekentafel over de vergunning, tot de definitieve oplevering. Ook na de realisatie kan u op ons blijven rekenen. Een team van gespecialiseerde advocaten begeleidt en adviseert u in het duurzaam exploiteren van uw project.

Onze advocaten bouwrecht nemen niet enkel de bouwgeschillen voor hun rekening, maar ook appartementsmede-eigendom, vergunningen, burenhinder, gemene muur en de contractuele aspecten bij aanneming, koop verkoop (op plan), huur verhuur, opstal, vruchtgebruik, bouwgeschillen, etc.

Aanneming

Verkoop op plan

Zakelijke rechten (erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden)

Bouwgeschillen

Appartementsmede-eigendom

Milieu

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Mobiliteit, wegen en infrastructuur

Onroerend erfgoed

Contracten en verbintenissen

Burenhinder

Gemene muur

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Sidney Van Wellen

Sidney Van Wellen studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de Universiteit te Antwerpen en is sindsdien advocaat aan de Antwerpse Balie. Hij is advocaat bij Forum Advocaten sedert september 2018.

Hij is pragmatisch en betrokken om zo het best mogelijke resultaat te bereiken.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Annelies Janssen

Annelies Janssen behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen na in 2015 een Erasmus programma te hebben gevolgd in Zweden (Uppsala University).

Zij is optimistisch, warmhartig en oprecht.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.

Maarten Verboven

Maarten is in 2017 afgestudeerd als Master in de rechten aan de Universiteit te Antwerpen na tevens een opleiding Rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen te hebben voltooid.

Hij is sociaal, gedreven en volhardend.

Amber Simons

Amber woont in Antwerpen, waar ze in 2019 de Engelstalige masteropleiding rechten aan de Universiteit van Antwerpen met grote onderscheiding heeft afgerond. Nadien behaalde ze de Master de spécialisation en droit international public aan de Université libre de Bruxelles, eveneens met grote onderscheiding.

Onze recente publicaties