Distributie en commerciële contracten

Bent u op zoek naar een advocaat inzake distributie of commerciële contracten? Raadpleeg dan een specialist bij Forum Advocaten. Ons kantoor heeft onder meer heel wat ervaring en expertise in het distributierecht en ondernemingsrecht.

Wij staan onze cliënten bij in diverse domeinen van het distributierecht, zoals (handels)agentuur, verkoopconcessies, franchise en joint-venture overeenkomsten. Wij kijken samen met u naar welke afspraken gemaakt dienen te worden, staan wij u in de onderhandelingen bij, en stellen de overeenkomsten op.

Wij verlenen ook bijstand bij contractuele geschillen inzake distributie, waaronder beëindiging van de distributieovereenkomst, opzegvergoeding, uitwinnings- en cliënteelvergoedingen, dringende reden, inbreuken op exclusiviteit, en niet-concurrentiebeding, vertrouwelijkheidsbedingen.

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Onze recente publicaties