Contracten en verbintenissen

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht of verbintenissenrecht in het vastgoed? Raadpleeg dan een specialist bij Forum Advocaten. Ons kantoor heeft onder meer heel wat ervaring en expertise in vastgoedcontracten.

In een bouwproject of vastgoedtransactie zijn het vastleggen van de afspraken van iedere partij van essentieel belang.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het bouw- en vastgoedrecht kijken wij samen met u naar welke afspraken gemaakt dienen te worden, staan wij u in de onderhandelingen bij, en stellen de overeenkomsten op.

Wij verlenen ook bijstand bij contractuele geschillen, waaronder procedures inzake nietigheid, wanprestatie, aansprakelijkheid, gedwongen uitvoering of ontbinding).

Bij Forum Advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat vastgoedrecht, gespecialiseerd in bouwcontracten, die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Aannemingsovereenkomst
  • Architectenovereenkomst
  • Verkoopovereenkomst
  • Opstalrechtovereenkomst
  • Bouwpromotieovereenkomst
  • Huurovereenkomst
  • Optieovereenkomst
  • Aanbod- en aanvaardingsbrieven
  • Vastgoedmakelaarsovereenkomst

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Annelies Janssen

Annelies Janssen behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen na in 2015 een Erasmus programma te hebben gevolgd in Zweden (Uppsala University).

Zij is optimistisch, warmhartig en oprecht.

Geert De Hoon

Geert behaalde in 2019 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Onze recente publicaties