Advocaat vennootschapsrecht

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in vennootschapsrecht? Raadpleeg dan een specialist bij Forum Advocaten, ons advocatenkantoor heeft heel wat ervaring en expertise in vennootschapsrecht.

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in vennootschapsrecht? Raadpleeg dan een specialist bij Forum Advocaten, ons advocatenkantoor heeft heel wat ervaring en expertise in vennootschapsrecht.

Wanneer u ervoor kiest om uw belangen te laten behartigen door Forum Advocaten, zorgen wij voor een ervaren advocaat met diepgaande expertise in vennootschapsrecht. Bijstand van een advocaat gespecialiseerd in vennootschapsrecht is vandaag onmisbaar geworden voor Belgische ondernemers.

Onze advocaat vennootschapsrecht staat u onder meer bij in het uitwerken van afspraken tussen aandeelhouders en het opstellen van bestuursovereenkomsten. Als u er zeker van wil zijn dat uw corporate housekeeping op orde is, doet u best beroep op onze ervaren advocaten gespecialiseerd in vennootschapsrecht.

Ook bij overnames en herstructureringen staan onze advocaten vennootschapsrecht u bij met de nodige expertise. Onze advocaten stellen alles in het werk om uw dossier tot een goed einde te brengen. We zorgen voor een ervaren advocaat vennootschapsrecht gespecialiseerd in overnames om u bij te staan tijdens de due diligence en bij het opmaken van contracten.

Het team van Forum Advocaten is gespecialiseerd in volgende domeinen van het vennootschapsrecht:

Aandeelhoudersovereenkomsten

Aandeelhoudersconflicten

Bestuurdersaansprakelijkheid

Corporate housekeeping

Corporate finance

Contracten en verbintenissen

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Roxanne Verelst

Roxanne behaalde begin 2020 de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Zij is plichtsbewust, gedreven en behandelt uw dossier met zorg.

Justine Heureux

Justine Heureux behaalde in 2020 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen en in 2021 de titel van Master in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Justine is oprecht, warmhartig en enthousiast. Zij behandelt uw dossier met veel zorg.

Onze recente publicaties