Marktpraktijken en mededinging

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in marktpraktijken en mededinging.

Wij kunnen onze cliënten bijstaan bij advies en het voeren van procedures inzake:

  • Oneerlijke concurrentie en vorderingen tot staking
  • Bijstand bij onderzoek door de economische inspectie
  • Screening en redactie van contracten
  • Bedrijfsgeheimen
  • Inbreuken op het merkenrecht en namaak
  • Verwijderen van valse recensies
  • Onderzoeken uitlokken naar concurrenten

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Geert De Hoon

Geert behaalde in 2019 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Roxanne Verelst

Roxanne behaalde begin 2020 de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Zij is plichtsbewust, gedreven en behandelt uw dossier met zorg.

Onze recente publicaties