Zelfstandige dienstenovereenkomsten (freelancers)

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten.

Het werken als of met freelancers is niet zo wettelijk omkaderd als bij werknemers. Hier speelt de contractvrijheid een grote rol tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wel dient aandacht te worden besteed aan het risico op schijnzelfstandigheid en kan ook de agentuurwetgeving toepasselijk zijn – zonder dat partijen dit bij aanvang voor ogen hadden.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten kijken wij samen met u naar welke afspraken gemaakt dienen te worden, staan wij u in de onderhandelingen bij, en stellen de overeenkomsten op.

Wij verlenen ook bijstand bij contractuele geschillen over zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten, waaronder verbrekingen, opzegvergoedingen, schending van niet-concurrentiebeding, vertrouwelijkheidsbeding, edm.

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Geert De Hoon

Geert behaalde in 2019 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Onze recente publicaties