Advocaat omgevingsrecht

Bent u op zoek naar een advocaat omgevingsrecht? Raadpleeg dan een specialist bij Forum Advocaten. Ons kantoor heeft heel wat ervaring en expertise m.b.t. ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu.

Onze advocaten begeleiden u doorheen alle facetten van het omgevingsrecht. Bij Forum Advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat, gespecialiseerd in omgevingsrecht en overheidsrecht, die u bijstaat in al uw omgevingsrechtelijke projecten. Onze advocaten omgevingsrecht ondersteunen u bij het opstellen van eenvoudige aanvragen over het bouwen of verbouwen van een (zonevreemde) woning tot de meest complexe dossiers inzake grote stadsontwikkelingsprojecten en infrastructuurprojecten.

Onze advocaten omgevingsrecht zijn echte specialisten met de nodige expertise en ervaring in volgende deeldomeinen:

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Onroerend erfgoed

Milieu

Klimaat

Energie

Mobiliteit, wegen en infrastructuur

U kan beroep doen op onze advocaten omgevingsrecht voor:

  • Omgevingsvergunningen (voor stedenbouwkundige handelingen, voor het verkavelen van gronden, voor de exploitatie van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen, voor kleinhandelsvestigingen)
  • Ruimtelijke planning (structuurplannen, beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen)
  • Stedenbouwkundige verordeningen
  • Planschade en planbaten
  • Onteigening (voor de realisatie van plannen)
  • Voorkooprechten
  • Handhaving (inzake stedenbouwkundige overtredingen / inbreuken en milieuovertredingen / milieu-inbreuken)
  • Sectorale thema’s (milieueffectrapportage, onroerend erfgoed, milieu, natuur, water, bodem, geluid,…)
  • Rechtsbescherming (beroepen bij de Deputatie, bij de Minister, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, bij de Raad van State,….)

Ontdek onze verregaande expertise in omgevingsrecht en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.

Amber Simons

Amber woont in Antwerpen, waar ze in 2019 de Engelstalige masteropleiding rechten aan de Universiteit van Antwerpen met grote onderscheiding heeft afgerond. Nadien behaalde ze de Master de spécialisation en droit international public aan de Université libre de Bruxelles, eveneens met grote onderscheiding.

Onze recente publicaties