Advocaat omgevingsrecht

Bent u op zoek naar een advocaat omgevingsrecht? Raadpleeg dan een specialist bij Forum Advocaten, advocatenkantoor gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu.

Onze advocaten begeleiden u doorheen alle facetten van het omgevingsrecht. Bij Forum Advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in omgevingsrecht en overheidsrecht. Onze advocaten omgevingsrecht ondersteunen u in al uw omgevingsrechtelijke projecten. Vanaf het opstellen van eenvoudige aanvragen over het bouwen of verbouwen van een (zonevreemde) woning tot de meest complexe dossiers inzake grote stadsontwikkelingsprojecten en infrastructuurprojecten.

Onze advocaten omgevingsrecht zijn echte specialisten met de nodige expertise en ervaring in volgende deeldomeinen:

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Onroerend erfgoed

Milieu

Klimaat

Energie

Mobiliteit, wegen en infrastructuur

U kan beroep doen op onze advocaten omgevingsrecht voor:

  • Omgevingsvergunningen: voor stedenbouwkundige handelingen, het verkavelen van gronden, de exploitatie van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen en voor kleinhandelsvestigingen
  • Ruimtelijke planning: structuurplannen, beleidsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Stedenbouwkundige verordeningen
  • Planschade en planbaten
  • Onteigening: voor de realisatie van plannen
  • Voorkooprechten
  • Handhaving: inzake stedenbouwkundige overtredingen, inbreuken en milieuovertredingen en milieu-inbreuken
  • Sectorale thema’s: onder meer milieueffectrapportage, onroerend erfgoed, milieu, natuur, water, bodem en geluid
  • Rechtsbescherming: onder meer beroepen bij de Deputatie, de Minister, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en bij de Raad van State

Zoekt u een ervaren advocaat gespecialiseerd in omgevingsrecht? Contacteer nu Forum Advocaten, ons advocatenkantoor helpt u met al uw vragen.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Inge van den Dorpel

Inge studeerde, na een eerdere opleiding aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en een opleiding vertaler aan de Universiteit van Antwerpen, in 2016 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de rechten en begon haar carrière als advocaat in juni 2016 aan de balie Brussel.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.

Onze recente publicaties