Aanneming

Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in aanneming en onderaanneming

Bouwen is een complex gegeven waarbij er afspraken met verschillende partijen dienen te worden gemaakt. Wenst u uw afspraken met uw bouwpartner juridisch te vertalen, heeft u een geschil met een bouwpartner of wenst u uw project juridisch te coördineren?

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. We zorgen voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht, met diepgaande expertise op het vlak van aanneming en onderaanneming. Wij bieden een 360°-benadering en verlenen bijstand op navolgende vlakken:

  • Redactie van promotieovereenkomsten, (al dan niet onder de wet Breyne) aannemings- en onderaannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten, …
  • Advies en bijstand aan bouwheren, aannemers, architecten, promotoren, verkopers van bouwmaterialen, ingenieurs-raadgevers, studiebureaus, controle-organismen, verzekeraars (o.a. ABR) en overheden
  • Bijstand in het vergunningstraject
  • Onderhandelingen en minnelijke regelingen
  • Organiseren van en bijstand tijdens minnelijke of gerechtelijke expertises (deskundigenonderzoek)
  • Initiëren van en bijstand tijdens gerechtelijke procedures

Voor aannemers en projectontwikkelaars bieden wij totaaldiensten aan. We zetten een advocaat gespecialiseerd in aanneming en onderaanneming op uw dossier, die uw project van A tot Z coördineert, van de tekentafel over de vergunning, tot de definitieve oplevering en eventuele exploitatie.

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Sidney Van Wellen

Sidney Van Wellen studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de Universiteit te Antwerpen en is sindsdien advocaat aan de Antwerpse Balie. Hij is advocaat bij Forum Advocaten sedert september 2018.

Hij is pragmatisch en betrokken om zo het best mogelijke resultaat te bereiken.

Onze recente publicaties