Advocaat huurrecht

Bent u op zoek naar een advocaat huurrecht? Forum advocaten zorgt voor een advocaat gespecialiseerd in huurgeschillen, handelshuur, woninghuur en huurovereenkomsten in het algemeen.

Vandaag de dag is het geen overbodige luxe om advies in te winnen bij een advocaat huurrecht met uitgebreide expertise in huurovereenkomsten. Huurrecht is een complexe materie. Het huren en verhuren van vastgoed valt naargelang het verhuurde goed onder verschillende wettelijke regelingen. Woninghuur, handelshuur, gemene huur, terbeschikkingstelling, verhuur onder BTW, tijdelijke (pop-up) huur, huur studentenkoten, … zijn vakgebieden waar u best advies inwint van een geroutineerde specialist huurrecht.

Wanneer u beslist om uw belangen te laten behartigen door Forum Advocaten, mag u er zeker van zijn dat u een ervaren advocaat huurrecht toegewezen krijgt die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Redactie van huurovereenkomsten
  • Advies en bijstand aan huurders, verhuurders, vastgoedmakelaars, kopers en verkopers van opbrengsteigendommen, studenten, …
  • Advies en bijstand tijdens huurgeschillen
  • Initiëren van en bijstand tijdens gerechtelijke procedures (huurontbinding, betaling van niet-betaalde huur, uithuiszetting, huurhernieuwingen, huurprijsherzieningen, huuroverdracht, … )

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Maarten Verboven

Maarten is in 2017 afgestudeerd als Master in de rechten aan de Universiteit te Antwerpen na tevens een opleiding Rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen te hebben voltooid.

Hij is sociaal, gedreven en volhardend.

Onze recente publicaties