Forum Academy

8/03/2024

De programmatorische aanpak van stikstof: een nieuw decretaal kader

De laatste maanden haalde stikstof geregeld het nieuws. Na veel […]

1/03/2024

Legal engineering met AI: efficiënter juridische bruggen bouwen

AI wordt stilaan echt tastbaar, ook in een juridische omgeving. […]

26/01/2024

De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht

Net als in het burgerlijk recht, maken de rechtspraak en […]

15/12/23

Gedragsprofielen voor een ideaal juridisch team

We voelen ons soms ‘omringd door idioten’. Dit is het […]

13/09/23

De vernieuwde erfpachtregeling

In het nieuwe goederenrecht wordt erfpacht gedefinieerd als een zakelijk […]

11/09/23

Klimaat en natuur: actualiteit inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

Een teveel aan stikstof heeft desastreuze effecten op de natuur, […]

15/05/23

Mobiliteit, wegen en verkeer: actualiteit inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

Hoewel het Gemeentewegendecreet inmiddels al bijna vier jaar geleden in […]

8/05/23

Water: Actualiteit wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

Vlaanderen kamt met droogte enerzijds en overstromingen anderzijds. Met de […]

24/04/23

Milieueffectrapportage: actualiteit inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

Het milieubelang heeft een belangrijke plaats in het omgevingsrecht. Via […]

13/03/23

Rechtsbescherming in omgevingsrecht: actualiteit inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht is een complex thema. Kan elk […]

6/03/23

Handhaving in het omgevingsrecht: een overzicht

Preventieve handhaving, repressieve handhaving, punitieve handhaving, compensatoire handhaving, strafrechtelijke handhaving, […]

13/02/23

Beoordelings- en afwijkingsgronden inzake omgevingsvergunningen

Zoveel regels er zijn in het omgevingsrecht, zoveel afwijkingsgronden zijn […]

23/01/23

Beleid en planning inzake omgevingsrecht

Geen beleid zonder planning en geen planning zonder beleid. Laat […]