Zakelijke rechten (erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden)

De vestiging van zogenaamd zakelijke rechten is zinvol om de belangen te verzoenen van grondeigenaars en ontwikkelaars, om bijv. zonnepanelen te kunnen laten plaatsen op andermans goed of bijkomend om fiscale redenen. Ook hier is maatwerk op zijn plaats om de rechten en verplichtingen van partijen goed af te bakenen.

Bij Forum Advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat vastgoedrecht die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Advies en bijstand over deze zakelijke rechten
  • Onderhandelingen en redactie overeenkomsten
  • Bijstand bij geschillen

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Annelies Janssen

Annelies Janssen behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen na in 2015 een Erasmus programma te hebben gevolgd in Zweden (Uppsala University).

Zij is optimistisch, warmhartig en oprecht.

Geert De Hoon

Geert behaalde in 2019 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Inne Royackers

Inne Royackers behaalde in juni 2022 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, waarbij ze zich specialiseerde in het privaat- en strafrecht. Gedurende haar opleiding studeerde ze een half jaar aan l’Université Jean Moulin III te Lyon (Frankrijk). Haar masterscriptie schreef ze onder het promotorschap van prof. dr. B. Tilleman over de aansprakelijkheid van bouwactoren in een bouwteam.

Sinds september 2022 is Inne ingeschreven als advocaat aan de Antwerpse balie. Bij Forum Advocaten legt ze zich vooral toe op bouw- en vastgoedrecht.

Onze recente publicaties