Zakelijke rechten (erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden)

De vestiging van zogenaamd zakelijke rechten is zinvol om de belangen te verzoenen van grondeigenaars en ontwikkelaars, om bijv. zonnepanelen te kunnen laten plaatsen op andermans goed of bijkomend om fiscale redenen. Ook hier is maatwerk op zijn plaats om de rechten en verplichtingen van partijen goed af te bakenen.

Bij Forum Advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat vastgoedrecht die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Advies en bijstand over deze zakelijke rechten
  • Onderhandelingen en redactie overeenkomsten
  • Bijstand bij geschillen

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Annelies Janssen

Annelies Janssen behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen na in 2015 een Erasmus programma te hebben gevolgd in Zweden (Uppsala University).

Zij is optimistisch, warmhartig en oprecht.

Onze recente publicaties