Advocaat bouwgeschillen

Wanneer u start met een bouw- of verbouwproject, houdt u natuurlijk geen rekening met het feit dat u wel eens een advocaat bouwgeschillen zou kunnen nodig hebben. Hoewel bouwen en verbouwen voor velen misschien een vertrouwd gegeven is, komen er bij de realisatie van een bouwproject vaak (onaangename) verrassingen aan de oppervlakte.

Wanneer u beslist om uw belangen te laten behartigen door Forum Advocaten, kan u er zeker van zijn dat u een ervaren advocaat bouwrecht, met diepgaande expertise op vlak van bouwgeschillen, toegewezen krijgt. Een advocaat bouwgeschillen staat u onder meer bij in volgende situaties.

  • Een (onder)aannemer die zijn taken niet, niet tijdig of niet correct uitvoert
  • De architect die de werf niet correct opvolgt
  • De bouwheer of de hoofdaannemer die uw factuur niet betaalt

Vaak doen er zich ook overmachtssituaties voor, met alle schade en vertraging op de werf tot gevolg. Wie is er in welke situatie aansprakelijk en moet zijn verantwoordelijkheid opnemen? In een kluwen van bouwactoren, schept uw advocaat bouwgeschillen klaarheid en tracht steeds tot een snelle en pragmatische oplossing te komen.

In een bouwproject is het immers belangrijk om een geschil niet te laten escaleren. Vaak hangt men immers nog af van verschillende actoren voor het verdere verloop van het bouwproject. Een oplossing voor het geschil kan er dan ook enkel komen, indien men oog heeft voor de onderlinge relaties. Forum Advocaten handelt dan ook volgens het motto: minnelijk regelen als het kan, procederen als het moet.

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Sidney Van Wellen

Sidney Van Wellen studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de Universiteit te Antwerpen en is sindsdien advocaat aan de Antwerpse Balie. Hij is advocaat bij Forum Advocaten sedert september 2018.

Hij is pragmatisch en betrokken om zo het best mogelijke resultaat te bereiken.

Onze recente publicaties