Contracten en verbintenissen

Veel geschillen kunnen worden vermeden door duidelijke, schriftelijke afspraken vooraf. Het belang van een goed contract mag niet onderschat worden.

Vaak zijn contracten niet in overeenstemming met hetgeen partijen in realiteit voor ogen hebben; wordt een contractueel evenwicht onderuitgehaald door de zogenaamde kleine lettertjes waar u niet op gelet had; is een contract zelfs nietig of heeft u een aansprakelijkheid op zich genomen die u niet voor ogen had.

Bij Forum Advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat bouwrecht die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Bijstand bij contractonderhandelingen, bouwcontracten
  • Redactie/revisie koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst, huurovereenkomst, architectenovereenkomst, opstalrechtovereenkomst, bouwpromotieovereenkomst, optieovereenkomst, …
  • Bijstand bij contractuele geschillen, waaronder procedures inzake ontbinding wegens wanprestatie of gedwongen uitvoering, exoneratie, nietigheid, …

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Annelies Janssen

Annelies Janssen behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen na in 2015 een Erasmus programma te hebben gevolgd in Zweden (Uppsala University).

Zij is optimistisch, warmhartig en oprecht.

Onze recente publicaties