Advocaat contractenrecht/verbintenissenrecht

Bent u op zoek naar een advocaat ondernemingsrecht gespecialiseerd in contracten? Raadpleeg dan een specialist bij Forum Advocaten. Ons kantoor heeft onder meer heel wat ervaring en expertise in het contractenrecht of verbintenissenrecht voor ondernemingen.

Voor de meeste Belgische bedrijven en vrije beroepers is het vandaag de dag geen overbodige luxe om advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht of verbintenissenrecht. Het (bedrijfs)leven wordt geregeld door contracten, al dan niet in de vorm van schriftelijke overeenkomsten. Afspraken met klanten, leveranciers, distributeurs, franchisenemers, financiers, … maken min of meer voorwerp uit van uitgebreide contracten en algemene voorwaarden.

Wanneer u beroep doet op een advocaat gespecialiseerd in contracten, weet u wat u tekent.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het ondernemingsrecht kijken wij samen met u naar welke afspraken gemaakt dienen te worden, staan wij u in de onderhandelingen bij en stellen de overeenkomsten op.

Onze advocaten contracten- en verbintenissenrecht verlenen bijstand bij contractuele geschillen, waaronder procedures inzake nietigheid, wanprestatie, aansprakelijkheid, gedwongen uitvoering of ontbinding.

Bij Forum Advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat in contracten- en verbintenissenrecht die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Bijstand bij contractonderhandelingen
  • Redactie/revisie overeenkomsten (koopverkoop, aanneming, huur, software, leasing, distributie, agentuur, franchise, contracten met consumenten, vrije beroepers,..)
  • Bijstand bij contractuele geschillen, waaronder procedures (ontbinding wegens wanprestatie, exoneratie, nietigheid,…)

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Geert De Hoon

Geert behaalde in 2019 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Onze recente publicaties