Insolventie

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in insolventie.

Bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden dienen zo snel als mogelijk actie te ondernemen om de continuïteit van de onderneming te garanderen voor zover mogelijk en/of om de ondernemingsactiviteit zo snel als mogelijk te stoppen door een faillissement of ontbinding en vereffening. Doen zij dit niet dan kunnen zij aansprakelijk worden gesteld.

Hier is goed advies en de gepaste bijstand cruciaal.

Als advocaat gespecialiseerd in insolventierecht begeleiden wij u op volgende vlakken:

  • Bijstand bij de alarmbelprocedure
  • Gerechtelijke reorganisatie
  • Voorbereiden en begeleiden faillissement
  • Bijstand en verdediging inzake aansprakelijkheidsclaims

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Maarten Verboven

Maarten is in 2017 afgestudeerd als Master in de rechten aan de Universiteit te Antwerpen na tevens een opleiding Rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen te hebben voltooid.

Hij is sociaal, gedreven en volhardend.

Justine Heureux

Justine Heureux behaalde in 2020 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen en in 2021 de titel van Master in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Justine is oprecht, warmhartig en enthousiast. Zij behandelt uw dossier met veel zorg.

Onze recente publicaties