Advocaat overheidsrecht

Bent u op zoek naar een advocaat overheidsrecht? Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in alle facetten van het publiekrecht.

Het team van Forum Advocaten zijn echte specialisten in het overheidsrecht. Overheidsrecht, ook publiekrecht genaamd, regelt de verhoudingen tussen de ondernemingen en burgers en de overheid. Het ‘publiek’ recht wijkt op heel wat punten af van het ‘privaat’ recht, dat de verhouding tussen burgers en ondernemingen regelt.

Omdat het publiekrecht zo hard afwijkt van het privaatrecht, is het overheidsrecht een ‘bijzonder’ recht. Het vereist dan ook bijzondere expertise en ervaring. Onze advocaten overheidsrecht zijn echte specialisten en gidsen u deskundig doorheen al uw interacties met de overheid. Wanneer u het gewenste resultaat wilt halen uit deze interacties, neemt u best een ervaren advocaat, gespecialiseerd in overheidsrecht en omgevingsrecht onder de arm.

Forum Advocaten begeleidt overheden, ondernemingen, projectontwikkelaars en particulieren in volgende domeinen van het overheidsrecht en omgevingsrecht:

Grondrechten

Onteigening

Overheidsaansprakelijkheid

Overheidsopdrachten

Overheidspersoneel

Werking van de overheid

Geschillen van bestuur

Public affairs (belangenbehartiging)

Onderwijsrecht

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Inge van den Dorpel

Inge studeerde, na een eerdere opleiding aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en een opleiding vertaler aan de Universiteit van Antwerpen, in 2016 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de rechten en begon haar carrière als advocaat in juni 2016 aan de balie Brussel.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.

Amber Simons

Amber woont in Antwerpen, waar ze in 2019 de Engelstalige masteropleiding rechten aan de Universiteit van Antwerpen met grote onderscheiding heeft afgerond. Nadien behaalde ze de Master de spécialisation en droit international public aan de Université libre de Bruxelles, eveneens met grote onderscheiding.