Public affairs (belangenbehartiging)

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in public affairs (belangenbehartiging bij de overheid).

Met ‘Public Affairs’ (soms verengd tot ‘lobbyen’) bedoelt men alle activiteiten die een bedrijf of organisatie onderneemt om haar belangen onder de aandacht te brengen bij (belangrijke spelers binnen) de overheid. Er zijn wel wat spelregels en methodes die hierbij in acht genomen moeten worden. Forum Advocaten heeft op dit vlak een bijzondere expertise. Wij begeleiden onze cliënten op volgende vlakken:

  • Anayseren van de juridische, maatschappelijke en beleidsmatige context die van belang is in een bepaald dossier
  • Verbinden van het doel van onze cliënten aan een doel van algemeen belang (belangrijk om de overheid te kunnen overtuigen)
  • Helder en krachtig formuleren van de boodschap van onze cliënten (op basis van een two-pager, slide deck, presentatie,…)
  • Grondig onderbouwen van de boodschap van onze cliënten (aan de hand van studies en rapporten)
  • Argumenteren in functie van het beoogde doel
  • Opbouwen van geloofwaardigheid (wij hanteren zelf naar al onze relaties en cliënten volgend beginsel: ‘wij doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen’)
  • Benaderen van de relevante stakeholders
  • Overtuigen van de stakholders

Ontdek onze verregaande expertise in public affairs (belangenbehartiging bij de overheid) en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.

Amber Simons

Amber woont in Antwerpen, waar ze in 2019 de Engelstalige masteropleiding rechten aan de Universiteit van Antwerpen met grote onderscheiding heeft afgerond. Nadien behaalde ze de Master de spécialisation en droit international public aan de Université libre de Bruxelles, eveneens met grote onderscheiding.

Onze recente publicaties