Public affairs (belangenbehartiging)

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in public affairs (belangenbehartiging bij de overheid).

Met ‘Public Affairs’ (soms verengd tot ‘lobbyen’) bedoelt men alle activiteiten die een bedrijf of organisatie onderneemt om haar belangen onder de aandacht te brengen bij (belangrijke spelers binnen) de overheid. Er zijn wel wat spelregels en methodes die hierbij in acht genomen moeten worden. Forum Advocaten heeft op dit vlak een bijzondere expertise. Wij begeleiden onze cliënten op volgende vlakken:

  • Anayseren van de juridische, maatschappelijke en beleidsmatige context die van belang is in een bepaald dossier
  • Verbinden van het doel van onze cliënten aan een doel van algemeen belang (belangrijk om de overheid te kunnen overtuigen)
  • Helder en krachtig formuleren van de boodschap van onze cliënten (op basis van een two-pager, slide deck, presentatie,…)
  • Grondig onderbouwen van de boodschap van onze cliënten (aan de hand van studies en rapporten)
  • Argumenteren in functie van het beoogde doel
  • Opbouwen van geloofwaardigheid (wij hanteren zelf naar al onze relaties en cliënten volgend beginsel: ‘wij doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen’)
  • Benaderen van de relevante stakeholders
  • Overtuigen van de stakholders

Ontdek onze verregaande expertise in public affairs (belangenbehartiging bij de overheid) en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Inge van den Dorpel

Inge studeerde, na een eerdere opleiding aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en een opleiding vertaler aan de Universiteit van Antwerpen, in 2016 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de rechten en begon haar carrière als advocaat in juni 2016 aan de balie Brussel.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.

Onze recente publicaties