Overheidsaansprakelijkheid

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in overheidsaansprakelijkheid.

Lange tijd werd gedacht dat de overheid niet aansprakelijk kan worden gesteld. Vandaag is het algemeen aanvaard dat de overheid, net als de burger aansprakelijk kan gesteld worden voor diens fouten en onzorgvuldigheden.

Forum Advocaten is gespecialiseerd in het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Zo richt onze dienstverlening zich onder meer op volgende domeinen:

  • Foutaansprakelijkheid van de overheid in het algemeen
  • Foutaansprakelijkheid in het bijzonder op het vlak van foutieve informatieverstrekking, onwettige onteigeningen, onwettige vergunningverlening,…
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen (burgemeester, schepenen,…)

In het overheidsaansprakelijkheidsrecht kunnen we ook heel wat referenties voorleggen o.a. inzake diverse procedures voor gemeente en particulieren inzake aansprakelijkheid voor foutieve vergunningverlening, verkeerde informatieverlening (o.a. in stedenbouwkundig attest), verkeerde advisering (inzake opmaak van een plan), inzake aansprakelijkheid burgemeester en schepenen voor een dodelijk ongeval tijdens een evenement,…

Wij volgen deze materie nauwgezet op en publiceerden hierover ook reeds een bijdrage (SEBREGHTS, H., LOIX, Y., TIJS, R., ANSOMS, N., SEBREGHTS, F., VAN WYNSBERGE, K. en VAN GIEL, I., “Aansprakelijkheid: een kwestie van onzorgvuldigheid! Enkele capita selecta”, in ANTHONIS, M., DEPLANTER, E., SEBREGHTS, H., VANDENWIJNGAERT, G., VAN OEVELEN, A. (eds.), Aansprakelijkheid van de gemeente. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente en haar personeel, Brugge, Vanden Broele, 2005, p. 41-92).

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk.

Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.

Onze recente publicaties