Advocaat overheidsopdrachten

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. We zorgen voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in overheidsopdrachten.

Als u ervoor kiest om uzelf te laten vertegenwoordigen door Forum Advocaten, kan u er zeker van zijn dat u een ervaren advocaat overheidsrecht met diepgaande expertise op vlak van overheidsdrachten toegewezen krijgt. Onze advocaten staan u met de nodige expertise doorheen het volledige project.

Het overheidsopdrachtenrecht behelst het geheel van specifieke regels die van toepassing zijn wanneer een aanbestedende overheid overgaat tot gunning van een opdracht voor werken, leveringen of diensten. Daarbij kunnen heel wat vragen rijzen in verband met de opmaak van het bestek, de selectie- en gunningsfase.

Forum Advocaten heeft diepgaande expertise op vlak van overheidsrecht, en in het bijzonder overheidsopdrachten. We zorgen voor een ervaren advocaat die u onder meer bijstaat op volgende vlakken:

  • Advisering van de overheid o.a. bij de opmaak van bestekken, nazicht van de regelmatigheid van de offertes, opmaak van het gunningsbesluit etc.
  • Procedures (al dan niet bij UDN) bij de Raad van State m.b.t. de gunning van overheidsopdrachten
  • Procedures bij de burgerlijke hoven en rechtbanken of bij de Raad van State m.b.t. schadevergoeding bij onwettig gegunde opdrachten,…

Ontdek onze verregaande expertise in overheidsopdrachten en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Inge van den Dorpel

Inge studeerde, na een eerdere opleiding aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en een opleiding vertaler aan de Universiteit van Antwerpen, in 2016 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de rechten en begon haar carrière als advocaat in juni 2016 aan de balie Brussel.

Onze recente publicaties