Geschillen van bestuur

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in geschillen van/met het bestuur.

Een belangrijk aandachtspunt is de rechtsbescherming in de relatie tussen de overheid enerzijds en ondernemingen en particulieren anderzijds. De rechtsbescherming valt uiteen in twee grote luiken: een preventief luik (vermijden dat er geschillen ontstaan) en een repressief luik (beslechting van geschillen die ontstaan zijn). Op beide vlakken kunnen wij u juridisch begeleiden.

Inzake preventieve rechtsbescherming hebben wij heel wat expertise op het vlak van:

  • Openbaarheid van bestuur (opvragen van bepaalde bestuurshandelingen)
  • Motivering van bestuurshandelingen (opmaak van bestuursbeslissingen of aanwijzen van gebreken in de motivering)
  • Inspraak (tijdens openbaar onderzoek, opmaak en weerlegging van bezwaren)
  • Beroep op de ombudsman
  • Klachtenbehandeling bij het bestuur

Inzake repressieve rechtsbescherming begeleiden wij u op volgende vlakken:

  • Bestuurlijke beroepen: administratief beroep bij de Deputatie, de Minister,…
  • Jurisdictionele beroepen tot schorsing (al dan niet bij uiterst dringende noodzakelijkheid) en/of vernietiging bij de administratieve rechtscolleges (Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege, Raad voor de studievoortgangsbetwistingen) en de Raad van State
  • Jurisdictionele procedures bij de strafrechter (vb. inzake stedenbouwkundige misdrijven of milieumisdrijven), de burgerlijke rechter (vb. inzake planbaten en planschade, onteigeningen, burgerlijke herstelvorderingen, milieustakingsvorderingen…), zowel procedures ten gronde als in kort geding of (als het echt noodzakelijk is) op eenzijdig verzoekschrift.

Ontdek onze verregaande expertise met geschillen van bestuur en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Inge van den Dorpel

Inge studeerde, na een eerdere opleiding aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en een opleiding vertaler aan de Universiteit van Antwerpen, in 2016 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de rechten en begon haar carrière als advocaat in juni 2016 aan de balie Brussel.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.

Onze recente publicaties