Onderwijsrecht

Onderwijsinstellingen worden (voor bepaalde handelingen) gekwalificeerd als administratieve overheden. Zij vallen dan ook (voor een groot stuk) onder het toepassingsgebied van het algemene bestuursrecht. Daarnaast bestaat er ook heel wat specifieke wetgeving voor de onderwijssector. Forum Advocaten navigeert zowel onderwijsinstellingen als studenten door dit kluwen van regelgeving en begeleidt hen als specialist o.m. op volgende vlakken:

  • Betwisting van examenresultaten
    • Intern beroep bij examencommissie
    • Extern beroep bij Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen en Raad van State;
  • Fraude en plagiaat (advies en bijstand bij/aan de fraudecommissie);
  • Erkenning van (buitenlandse) diploma’s
  • Openbaarheid van bestuur (opvragen van bepaalde bestuurshandelingen)
  • Motivering van bestuurshandelingen (opmaak van beslissingen in onderwijsaangelegenheden of aanwijzen van gebreken in de motivering)

Ontdek onze verregaande expertise inzake het onderwijsrecht en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Jana Kern

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

Zij is energiek, perfectionistisch en gedreven om ieder project tot een goed einde te brengen.

Onze recente publicaties