Overheidspersoneel

Bent u op zoek naar een advocaat ambtenarenrecht? Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat, onder meer gespecialiseerd in overheidspersoneel.

Wanneer u beslist om uzelf te laten vertegenwoordigen door Forum Advocaten, kan u er zeker van zijn dat u een geroutineerd advocaat ambtenarenrecht met diepgaande expertise in overheidspersoneel toegewezen krijgt.

Het ambtenarenrecht omvat het geheel van rechtsregels die betrekking hebben op het overheidspersoneel (zowel contractueel als statutair). Dit gaat onder meer over de rechtspositieregeling, de tucht, benoemingen en bevorderingen, …

Forum Advocaten is gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. We zorgen voor een ervaren advocaat die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Advisering inzake personeel- en tuchtdossiers
  • Administratieve beroepsprocedures
  • Procedures bij de Raad van State inzake benoemingen, bevorderingen, …
  • Procedure bij de burgerlijke hoven en rechtbanken in verband met ontslag

Ontdek onze verregaande expertise met overheidspersoneel en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Jana Kern

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

Zij is energiek, perfectionistisch en gedreven om ieder project tot een goed einde te brengen.

Onze recente publicaties