Onteigening

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in onteigeningen.

Forum advocaten is gespecialiseerd in eigendomsbescherming, d.w.z. de bescherming tegen de aantasting van het eigendomsrecht.

Een van de meest ingrijpende vormen van eigendomsaantasting is de onteigening. Onteigening houdt in dat de overheid slechts iemand uit zijn eigendom kan ontzetten ten algemene nutte, in de gevallen bij de wet bepaald en volgens de wettelijk voorgeschreven procedure. Bovendien is dit slechts mogelijk na het betalen van een billijke schadeloosstelling. Ook ter realisatie van bepaalde bestemmingsplannen kan de overheid tot onteigening overgaan.

Op het vlak van eigendomsbescherming (en onteigening in het bijzonder) beschikken we over heel wat expertise en ervaring. We zorgen voor een geroutineerd advocaat overheidsrecht die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

Onteigening:

 • Voorbereiding van de onteigeningsplannen en juridische screening
 • Opmaak of weerlegging van bezwaren tegen het onteigeningsplan
 • Begeleiding inzake zelfrealisatie
 • Procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State
 • Procedure bij de burgerlijke rechter in onteigening
 • Onderhandelingen bij onteigening
 • Uitoefening van het recht van wederafstand

Erfdienstbaarheden van openbaar nut

Vergoedingsregelingen (zoals planschade en planbaten)

Voorkooprechten

Burgerlijke vorderingen m.b.t. eigendom:

 • Eigendomsvorderingen
 • Bezitsvorderingen
 • Afpaling
 • Vorderingen inzake burenhinder

Ontdek onze verregaande expertise in onteigeningsrecht en eigendomsbescherming en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Onze recente publicaties