Advocaat milieurecht

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in milieurecht.

Forum advocaten heeft heel wat expertise op het vlak van de relaties tussen ruimtelijke ordening/stedenbouw enerzijds en milieu anderzijds (onroerend erfgoed, milieu, natuur, water,…). Deze komen samen in het ‘omgevingsrecht’.

Bij Forum Advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat milieurecht die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

 • Milieuffectrapportage voor plannen, programma’s of projecten
 • Procedures in verband met de bescherming als landschap, als monument of als dorpsgezicht.
 • Passende beoordeling (Natura 2000 en de speciale beschermingszones)
 • VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) en IVON (Integraal verwevings- en ondersteunend netwerk)
 • Bescherming van natuur en bos
 • Waterproblematiek (watertoets, watergevoelige gebieden,…)
 • Problemen i.v.m. lawaai- en geurhinder (discotheken, cafés, varkenskwekerijen,…)
 • Bodemproblematiek en grondverzet
 • Problematiek van Afval(water), water, mest,…
 • Fiscale aspecten van het milieurecht: heffing ter bestrijding van de verkrotting en de leegstand, waterheffing,…

Op dit moment zijn er een aantal bijzonder actuele thema’s en aandachtspunten die wij uiteraard op de voet volgen, zoals:

 • De problematiek inzake PFAS/PFOS en de vervuiling van de bodem, grond- en oppervlaktewater
 • De problematiek van stikstof en de wijzingen in de biodiversiteit
 • De problematiek van de klimaatverandering (verdroging, overstromingen,…)

Ontdek onze verregaande expertise in milieurecht en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Inge van den Dorpel

Inge studeerde, na een eerdere opleiding aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en een opleiding vertaler aan de Universiteit van Antwerpen, in 2016 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de rechten en begon haar carrière als advocaat in juni 2016 aan de balie Brussel.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.

Onze recente publicaties