Onroerend erfgoed

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in onroerend erfgoed.

De bescherming van het onroerend erfgoed behelst diverse aspecten, waaronder het actief- en passiefbehoudsbeginsel, de beschermingsprocedure, de archeologienota, de erfgoedtoets etc.

Bij Forum Advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat bouwrecht die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Besprekingen met het agentschap onroerend erfgoed of met de gemeentelijke/stedelijke dienst monumentenzorg
  • Advisering over aanvragen m.b.t. beschermde goederen, goederen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed of in de nabijheid van dergelijke goederen (vb. advisering inzake archeologienota, onroerend erfgoedtoets, omgaan met negatieve adviezen van het agentschap onroerend erfgoed,…)
  • Opvolging van vergunningsprocedures tot het bekomen van een omgevingsvergunning met aspecten inzake onroerend erfgoed.
  • Procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Ontdek onze verregaande expertise in onroerend erfgoed en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk.

Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.

Onze recente publicaties