Datum opleiding: 8/05/23

De opleiding wordt gegeven door: Joëlle Gillemot

Water: Actualiteit wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

Vlaanderen kamt met droogte enerzijds en overstromingen anderzijds.

Met de Blue Deal heeft de Vlaamse regering het thema water hoog op de agenda gezet.De wetgeving wordt aangepast en verder uitgevoerd. Denk daarbij aan volgende thema’s:- Wijzigingen inzake de watertoets- Nieuwe overstromingskaarten- Nieuwe informatie-instrumenten bij vastgoedtransacties- Aanpassingen aan de vergunningsplicht inzake ontharding- Afbakening van watergevoelige openruimtegebieden.  – …In deze opleiding behandelen we de actualiteit inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer m.b.t. het thema water.De opleiding kadert binnen het intern vormingsaanbod (Forum Academie) van de vakgroep omgevingsrecht van Forum Advocaten, waarbij periodiek de actualiteit inzake de diverse omgevingsrechtelijke thema’s wordt opgevolgd en voorgesteld.

Andere opleidingen

  • 8/03/2024

    De programmatorische aanpak van stikstof: een nieuw decretaal kader

  • 1/03/2024

    Legal engineering met AI: efficiënter juridische bruggen bouwen

  • 26/01/2024

    De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht