Datum opleiding: 8/03/2024

De opleiding wordt gegeven door: Inge van den Dorpel

De programmatorische aanpak van stikstof: een nieuw decretaal kader

De laatste maanden haalde stikstof geregeld het nieuws.
Na veel politiek getouwtrek is het nu zo ver: Het stikstofdecreet werd gepubliceerd op 22 februari 2024 en is een dag later in werking getreden.
In deze opleiding besteden we aandacht aan volgende onderwerpen:

 • Wat is stikstof en welke vormen hiervan bestaan er? Welke gevolgen heeft de uitstoot van stikstof voor het milieu/klimaat?
 • Is er sprake van een ongelijke behandeling van de Industrie en de landbouw? Waar zit die verschillende behandeling en waarom is dat zo?
 • Hoe werkt het decretaal beoordelingskader door naar het vergunningenbeleid? (al dan niet passende beoordeling, aanpassing van de regels inzake mer-screening en administratieve lus, tijdelijke vergunningen…)
 • Beoordelingskader ten aanzien van natura 2000 gebieden
 • Beoordelingskader voor VEN-gebieden

De nadruk in deze opleiding ligt op de manier waarop dit decreet belangrijk is in de dagelijkse praktijk van de omgevingsrechtelijke advocaat.

Andere opleidingen

 • 8/03/2024

  De programmatorische aanpak van stikstof: een nieuw decretaal kader

 • 1/03/2024

  Legal engineering met AI: efficiënter juridische bruggen bouwen

 • 26/01/2024

  De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht