Datum opleiding: 24/04/23

De opleiding wordt gegeven door: Reiner Tijs

Milieueffectrapportage: actualiteit inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

Het milieubelang heeft een belangrijke plaats in het omgevingsrecht. Via de milieueffectenrapportage worden de potentiële (negatieve) milieueffecten in kaart gebracht en op grond hiervan kan een zorgvuldige beoordeling van een plan, programma of vergunning plaatsvinden. Maar zo’n rapportage is geen futuliteit of een loutere bijkomstigheid. Recente rechtspraak maakt duidelijk dat een onvolledige of onzorgvuldige rapportage of screening de aanvrager zwaar kan komen te staan. In deze opleiding onderzoeken we het toepassingsgebied van de milieueffectrapportage en de inhoudelijke vereisten die hieraan gesteld worden.

Andere opleidingen

  • 8/03/2024

    De programmatorische aanpak van stikstof: een nieuw decretaal kader

  • 1/03/2024

    Legal engineering met AI: efficiënter juridische bruggen bouwen

  • 26/01/2024

    De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.