Datum opleiding: 15/05/23

De opleiding wordt gegeven door: Joram Maes

Mobiliteit, wegen en verkeer: actualiteit inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

Hoewel het Gemeentewegendecreet inmiddels al bijna vier jaar geleden in werking trad, blijkt de correcte interpretatie en toepassing ervan nog steeds geen eenvoudige klus. Vooral de integratie van de aanleg, wijziging of opheffing van een gemeenteweg in een aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen/verkavelingsvergunning en de daarmee samenhangende beroepsprocedure cfr. art. 31/1 OVD lijkt in de praktijk heel wat valkuilen te kennen. Want wanneer is een weg nu een gemeenteweg? En welke gevolgen heeft een vernietiging van een “geïntegreerde” gemeenteraadsbeslissing op de verdere behandeling van de omgevingsvergunningsaanvraag? Deze en andere relevante vraagstukken zullen aan de hand van recente rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden besproken en belicht.

Andere opleidingen

  • 8/03/2024

    De programmatorische aanpak van stikstof: een nieuw decretaal kader

  • 1/03/2024

    Legal engineering met AI: efficiënter juridische bruggen bouwen

  • 26/01/2024

    De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht