Datum opleiding: 23/01/23

De opleiding wordt gegeven door: Reiner Tijs

Beleid en planning inzake omgevingsrecht

Geen beleid zonder planning en geen planning zonder beleid. Laat er nu net in het omgevingsrecht geen tekort zijn aan planning en evenmin aan beleid. Allerlei beleidsmatig gewenste ontwikkelingen worden afgevuurd via nieuwe beleidsplannen. Maar hoe ver staat het met die beleidsplanning? En met welke instrumenten wordt de gewenste bouwshift al dan niet gerealiseerd. In deze opleiding besteden we aandacht aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (in wording), aan het Instrumentendecreet en aan het decreet Reservegebieden.

Andere opleidingen

  • 8/03/2024

    De programmatorische aanpak van stikstof: een nieuw decretaal kader

  • 1/03/2024

    Legal engineering met AI: efficiënter juridische bruggen bouwen

  • 26/01/2024

    De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.