Datum opleiding: 13/09/23

De opleiding wordt gegeven door: Reiner Tijs

De vernieuwde erfpachtregeling

In het nieuwe goederenrecht wordt erfpacht gedefinieerd als een zakelijk gebruiksrecht waarbij de erfpachtgever (eigenaar) een vol gebruik en genot van zijn onroerend goed verleent aan de erfpachthouder. In deze opleiding worden de belangrijkste beginselen van het erfpachtrecht besproken: Begrip, vestiging, kenmerken, uitoefening, einde. Daarbij worden uiteraard ook de vernieuwingen besproken die met het nieuwe goederenrecht werden doorgevoerd op het vlak van o.a. duurtijd, canon, vergoeding op het einde etc. 

Andere opleidingen

  • 8/03/2024

    De programmatorische aanpak van stikstof: een nieuw decretaal kader

  • 1/03/2024

    Legal engineering met AI: efficiënter juridische bruggen bouwen

  • 26/01/2024

    De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.