Datum opleiding: 13/03/23

De opleiding wordt gegeven door:

Rechtsbescherming in omgevingsrecht: actualiteit inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht is een complex thema. Kan elk vergunningentraject (zomaar) geblokkeerd of vertraagd worden met een administratieve of gerechtelijke procedure? Hoe lang duurt dat allemaal. Bij de beantwoording van deze vragen focussen we o.a. op de belangenvereiste, de relativiteitsvereiste, de attentieplicht. Ook andere hete hangijzers worden niet uit de weg gegaan.

Andere opleidingen

  • 8/03/2024

    De programmatorische aanpak van stikstof: een nieuw decretaal kader

  • 1/03/2024

    Legal engineering met AI: efficiënter juridische bruggen bouwen

  • 26/01/2024

    De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht