Datum opleiding: 11/09/23

De opleiding wordt gegeven door:

Klimaat en natuur: actualiteit inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer

Een teveel aan stikstof heeft desastreuze effecten op de natuur, waaronder de Europees beschermde natuurgebieden. In het merendeel van de speciale beschermingszones slaat teveel stikstof neer. Het stikstofbad is met andere woorden al een tijdje vol en zonder actie lijken we regelrecht op een vergunningenstop af te stevenen. Dit blijkt niet in het minst uit de recente stikstofarresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State. Tijdens de opleiding ‘klimaat en natuur’ zal deze recente stikstofrechtspraak uitvoerig worden besproken in het licht van de achterliggende wetgeving. Daarnaast zullen ook recente ontwikkelingen op politiek niveau worden besproken, waaronder het stikstofakkoord. In het onderdeel klimaat trachtten we ten slotte na te gaan of er intussen kan worden gesproken van een werkelijke ‘klimaattoets’ in de vergunningverlening. In dit onderdeel komt onder meer het tankstationarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen aan bod.

Andere opleidingen

  • 8/03/2024

    De programmatorische aanpak van stikstof: een nieuw decretaal kader

  • 1/03/2024

    Legal engineering met AI: efficiënter juridische bruggen bouwen

  • 26/01/2024

    De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht