Overheidsbedrijf

De term overheidsbedrijf is niet eenduidig. In het kader van de regelgeving overheidsopdrachten is een overheidsbedrijf een onderneming waarop de overheid rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kan uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of in de onderneming geldende voorschriften. De overheersende invloed wordt (in het overheidsopdrachtenrecht) vermoed wanneer deze overheden, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten opzichte van de onderneming de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, of

over de meerderheid van de stemmen beschikken die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven aandelen, of meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming kunnen aanwijzen.

De wet van 21 maart 1991 bevat dan weer een regeling voor sommige economische overheidsbedrijven. Deze wet heeft betrekking op Bpost, Infrabel, NMBS, Proximus en Skeyes (het vroegere Belgocontrol).

Overheidsbedrijven komen evenwel ook voor op lokaal vlak. Denk daarbij aan het havenbedrijf Antwerpen, een gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf, een gemeentelijk vastgoedbedrijf,…

Wij begeleiden overheidsbedrijven in alle aspecten van het bestuursrecht. Waar nodig werken onze vakgroepen overheidsrecht en ondernemingsrecht samen. Wij helpen de beleidskeuzes mee te verwezenlijken op het terrein door juridische advisering en opvolging van de belangrijkste procesfases. Zo werken we mee aan robuuste besluitvorming die de juridische toetsing kan doorstaan.