Mobiliteit, wegen en infrastructuur

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat omgevingsrecht, gespecialiseerd in mobiliteit, wegen en infrastructuur.

Bij heel wat (grootschalige) stadsontwikkelingsprojecten speelt het mobiliteitsvraagstuk of de problematiek van de ‘zaak van de wegen’ en de rooilijnen een belangrijke rol. Daarnaast zijn er de grote infrastructuurprojecten zelf, zoals de aanleg van nieuwe (auto)(snel)wegen. Daarbij komen heel wat omgevingsrechtelijke vraagstukken op de voorgrond zoals de verplichting (al dan niet) om een milieu-effectrapport of passende beoordeling op te maken, de beoordeling van de effecten inzake fijn stof, stikstof, PFAS/PFOS, geluid, bodemverontreiniging, de effecten op het watersysteem en het landschap,…

Wij begeleiden onze cliënten onder meer op volgende vlakken:

  • Screening van de verplichting tot opmaak van een milieueffectrapport, passende beoordeling, voortoets,…
  • Advisering inzake de diverse effectbeoordelingen
  • Advisering inzake de problematiek van de ‘zaak van de wegen’ (rooilijnplan, peststroken,…)
  • Opvolging van de administratieve procedures inzake omgevingsvergunningen voor verkavelingen met aanleg van wegenis en omgevingsvergunningen voor (grote) infrastructuurwerken.
  • Administratieve procedure bij de Minister in het dossier van de wegen
  • Administratieve procedure bij de Deputatie
  • Jurisdictionele procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en/of de Raad van State

Ontdek onze verregaande expertise op het vlak van mobiliteit, wegen en infrastructuur en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Inge van den Dorpel

Inge studeerde, na een eerdere opleiding aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en een opleiding vertaler aan de Universiteit van Antwerpen, in 2016 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de rechten en begon haar carrière als advocaat in juni 2016 aan de balie Brussel.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.