Intercommunale

Een intercommunale is een vereniging van gemeenten die als doel heeft om taken van gemeenschappelijk belang te realiseren. Denk daarbij aan intercommunales die instaan voor de afvalinzameling en -verwerking, voor nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water en kabeldistributie), voor sociale huisvesting. Intercommunales verzorgen soms ook handhavingsdiensten aan de betrokken gemeentes, bijvoorbeeld inzake de handhaving van het omgevingsrecht.

De Vlaamse regering wenst deze vorm van samenwerking te organiseren op het niveau van de 15 regio’s die afgebakend werden. De regio’s vormen geen nieuwe bestuurslaag (aanvullend op de provincies en gemeenten), maar wel een nieuw samenwerkingsniveau waarin de intercommunales een plaats moeten krijgen.

Wij begeleiden de intercommunales om de beleidskeuzes mee te verwezenlijken op het terrein door juridische advisering en opvolging van de belangrijkste procesfases. Zo werken we mee aan robuuste besluitvorming die de juridische toetsing kan doorstaan.