Gemeente en provincie

Forum Advocaten is de partner van heel wat lokale besturen. Wij adviseren dagelijks provincies en gemeenten op het vlak van omgevingsrecht, overheidsaansprakelijkheid, overheidsopdrachten, overheidspersoneel.

Wij begeleiden dagelijks op het vlak van planning, vergunningen en handhaving van het omgevingsrecht.

Wij zijn vertrouwd met de algemene en dagelijkse werking van het lokale bestuur: de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de wetten van de openbare dienst, de openbaarheid van bestuur, de motiveringsplicht etc.

Wij helpen de beleidskeuzes mee verwezenlijken op het terrein door juridische advisering en opvolging van de belangrijkste procesfases. Zo werken we mee aan robuuste besluitvorming die de juridische toetsing kan doorstaan.