Bestuurdersaansprakelijkheid

Als u een bestuursmandaat opneemt, neemt u ook een belangrijke verantwoordelijkheid op voor de vennootschap, de aandeelhouders, en derde belanghebbenden (stakeholders).

Vanuit die verantwoordelijkheid kunt u ook aansprakelijk worden gesteld.

  • Die aansprakelijkheid komt meestal in het vizier wanneer de vennootschap in moeilijkheden komt en in het ergste geval failliet wordt verklaard.
  • Of wanneer er een schadegeval ontstaat (bijvoorbeeld een arbeidsongeval) waardoor u als bestuurder mee vervolgd kunt worden.
  • Of wanneer de aandeelhouders tegen u een vennootschaps- of minderheidsvordering instellen.

De proactieve bijstand van een advocaat gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid is daarom noodzakelijk.

Als advocaat gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid staan wij u bij in de onderhandelingen over uw mandaat, adviseren wij u hoe u zich moet opstellen bij een belangenconflict of onenigheid met de andere bestuurders, en staan wij u bij wanneer u toch aansprakelijk wordt gesteld.

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Roxanne Verelst

Roxanne behaalde begin 2020 de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Zij is plichtsbewust, gedreven en behandelt uw dossier met zorg.

Justine Heureux

Justine Heureux behaalde in 2020 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen en in 2021 de titel van Master in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Justine is oprecht, warmhartig en enthousiast. Zij behandelt uw dossier met veel zorg.