Aandeelhoudersconflicten

Tussen partners kan het soms mis lopen. Wat als u uit de vennootschap wenst te stappen, maar uw mede-aandeelhouders u niet willen of kunnen uitkopen? Wat indien u in uw onderneming wordt geconfronteerd met een mede-aandeelhouder met wie u niet langer kan samenwerken? Een snelle en adequate oplossing is dan aangewezen in het belang van de onderneming en de betrokken aandeelhouders.

Naast diplomatie is ook het nodige strategische inzicht vereist om een aandeelhoudersconflict snel tot een oplossing te brengen.

Forum Advocaten begeleidt u onder meer op volgende vlakken:

  • Uitwerking van strategie
  • Begeleiding onderhandelingen
  • Begeleiding algemene vergaderingen
  • Bijstand (minderheids)aandeelhouders bij uitoefening van hun rechten (vb. inzage- en controlerecht)
  • Ontslag bestuurders
  • Vorderingen in bestuurdersaansprakelijkheid
  • Vorderingen tot uitsluiting, uittreding en ontbinding

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Roxanne Verelst

Roxanne behaalde begin 2020 de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.

Zij is plichtsbewust, gedreven en behandelt uw dossier met zorg.

Justine Heureux

Justine Heureux behaalde in 2020 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen en in 2021 de titel van Master in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Justine is oprecht, warmhartig en enthousiast. Zij behandelt uw dossier met veel zorg.

Onze recente publicaties