Contracten en verbintenissen

Bent u op zoek naar een advocaat contractenrecht of verbintenissenrecht? Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in contracten.

U dient afspraken te maken met uw andere aandeelhouders, uw bestuurders, uw investeerders,… en deze dienen te worden vastgelegd. Ook wanneer u uit bent op een overname of wanneer u overgenomen wenst te worden hebt u nood aan een juridisch kader.

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het vennootschapsrecht kijken wij samen met u naar welke afspraken gemaakt dienen te worden, staan wij u in de onderhandelingen bij, en stellen de overeenkomsten op.

Wij verlenen ook bijstand bij contractuele geschillen, waaronder procedures inzake o.a. nietigheid, wanprestatie, aansprakelijkheid, gedwongen uitvoering of ontbinding.

Wij verlenen bijstand bij o.a. volgende overeenkomsten:

  • Koopverkoop van aandelen (share purchase agreements met representations and warranties)
  • Geheimhoudingsovereenkomsten (non disclosure agreements)
  • Intentieoverenkomsten (Letter of intent)
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Bestuurdersovereenkomsten
  • Statuten
  • Aandelenopties
  • Investeringsovereenkomsten
  • Financieringsovereenkomsten

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Maarten Verboven

Maarten is in 2017 afgestudeerd als Master in de rechten aan de Universiteit te Antwerpen na tevens een opleiding Rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen te hebben voltooid.

Hij is sociaal, gedreven en volhardend.

Justine Heureux

Justine Heureux behaalde in 2020 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen en in 2021 de titel van Master in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Justine is oprecht, warmhartig en enthousiast. Zij behandelt uw dossier met veel zorg.

Onze recente publicaties