Corporate finance

Bent u op zoek naar een advocaat vennootschapsrecht? Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in corporate finance.

Wij staan onze cliënten bij inzake diverse aspecten van corporate finance zoals overname of overdracht van bedrijven, het weze een aandelentransactie of assettransactie (overname van handelsfonds of bedrijfstak), het oprichten en financieren van een onderneming (o.a. kapitaalverhogingen).

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het vennootschapsrecht kijken wij samen met u naar welke afspraken gemaakt dienen te worden, staan wij u in de onderhandelingen bij, en stellen de overeenkomsten op.

Wij verlenen ook bijstand bij contractuele geschillen inzake corporate finance, waaronder post-acquisitiegeschillen en aandeelhoudersconflicten.

Wij verlenen bijstand bij o.a. volgende overeenkomsten:

  • Aandelenoverdrachten (sharedeals)
  • Overdrachten van handelsfonds (assetdeals)
  • Investeringsovereenkomsten (funding en subscription)
  • Converteerbare leningen
  • Aandeelhoudersconflicten (uitsluiting en/of uittreding)
  • MBO en MBI
  • Aandelenopties

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Justine Heureux

Justine Heureux behaalde in 2020 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen en in 2021 de titel van Master in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Justine is oprecht, warmhartig en enthousiast. Zij behandelt uw dossier met veel zorg.

Onze recente publicaties