Corporate housekeeping

Bent u op zoek naar een advocaat vennootschapsrecht? Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in corporate housekeeping.

Het accuraat bijhouden en bijwerken van bestuursmandaten, aandelenoverdrachten, het UBO-register en alle publicaties is een must. Niet enkel betreft het een wettelijke verplichting met sancties, ook biedt dit een garantie dat verbintenissen door uw onderneming correct worden aangegaan, dat u in de toekomst vlot veranderingen kunt doorvoeren, en toont dit dat uw onderneming professioneel geleid wordt.

Daarnaast is in vele gevallen ook een accurate verslaggeving noodzakelijk, o.m. van algemene vergaderingen, bestuursverslagen, zonder dewelke de onderneming kan verzeild geraken in conflicten en (aansprakelijkheids)procedures.

Dit alles valt onder de noemer “corporate housekeeping”.

Bij internationale cliënten kan dit een complexe aangelegenheid zijn waarbij handtekeningen gelegaliseerd dienen te worden, lokale uittreksels moeten bekomen worden, in vertalingen voorzien dient te worden,…

De griffies van de Ondernemingsrechtbanken hebben ook verschillende werkwijzen en gewoontes en worden alsmaar strenger. Voor vele ondernemingen en hun adviseurs is het niet eenvoudig (meer) om wijzigingen in o.a. bestuursmandaten doorgevoerd en gepubliceerd te krijgen.

Forum Advocaten verzorgt voor heel wat van zijn (internationale) cliënten in een (meertalige) ondersteuning voor:

  • Verslaggeving en publicaties van ontslagen en benoemingen van bestuurders en lasthebbers
  • Verslaggeving bij belangenconflicten
  • Bijstand bij (conflictueuze) algemene vergaderingen (oproepingsformaliteiten, verslagen, en het houden van de algemene vergadering zelf)

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Frédéric Dupon

Hij behandelt vooral dossiers die verband houden met het verbintenissenrecht en het handels- en economisch recht in ruime zin, met inbegrip van het zeerecht.

Maarten Verboven

Maarten is in 2017 afgestudeerd als Master in de rechten aan de Universiteit te Antwerpen na tevens een opleiding Rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen te hebben voltooid.

Hij is sociaal, gedreven en volhardend.

Justine Heureux

Justine Heureux behaalde in 2020 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen en in 2021 de titel van Master in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

Justine is oprecht, warmhartig en enthousiast. Zij behandelt uw dossier met veel zorg.

Onze recente publicaties