Energie

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in energierecht.

Er wordt steeds meer nadruk gelegd op het belang van duurzame en hernieuwbare energie. Daarbij wordt (mede onder druk van Europese initiatieven en regelingen) steeds meer afstand genomen van fossiele brandstoffen en wordt overgeschakeld naar andere energiebronnen zoals zon en wind.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer projecten voor de plaatsing van zonnepanelen en windmolens het levenslicht zien en dat hieraan ook steeds meer media-aandacht wordt besteed. Dergelijke projecten kennen immers ook specifieke problematieken inzake vergunningsplicht, hinderaspecten, compenserende vergoedingen edm.

Projecten die nog te sterk inzetten op fossiele brandstoffen durven dan weer sneuvelen op ‘klimaatrechtspraak’, waarbij het tankstationarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen een eerste voorbode vormde.

Bij Forum advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat omgevingsrecht die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Opvolging van het energierecht
  • Advisering bij de voorbereiding van projecten inzake zon- en windenergie
  • Opvolging van de vergunningsprocedures
  • Procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Ontdek onze verregaande expertise in energierecht en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Inge van den Dorpel

Inge studeerde, na een eerdere opleiding aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en een opleiding vertaler aan de Universiteit van Antwerpen, in 2016 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de rechten en begon haar carrière als advocaat in juni 2016 aan de balie Brussel.

Onze recente publicaties