Werknemer

Bent u op zoek naar een ervaren arbeidsrechtadvocaat? Raadpleeg dan een specialist bij Forum Advocaten. Ons kantoor heeft onder meer heel wat ervaring en expertise in arbeidsovereenkomsten en betwistingen op de werkvloer.

Zeker als het in de relatie met uw werkgever onaangenaam zou worden is het belangrijk dat u tijdig een advocaat raadpleegt. Het arbeidsrecht is immers zeer complex. Forum Advocaten zal moeilijk discussies echter vertalen in mensentaal.

Onze specialisten arbeidsrecht bij kunnen u bijstaan in onder meer de volgende zaken:

  • Ontslag al dan niet om dringende reden
  • Beschermde werknemer
  • Internationale tewerkstelling en detachering
  • De interpretatie van arbeidscontracten, cao’s, Policy’s en reglementen
  • Welzijn en re-integratie
  • Sociaal strafrecht en inspecties
  • Geschillen met de mutualiteit
  • Geschillen met de RVA