Arbeidscontracten, cao’s, Policy’s en reglementen

Onze specialisten stellen uw arbeidsovereenkomsten (van bepaalde duur of onbepaalde duur, voltijds of deeltijds en voor arbeiders, bedienden, handelsvertegenwoordigers, studenten, kaderleden, enz.) op of kijken uw bestaande arbeidsovereenkomsten na om te verifiëren of deze in overeenstemming zijn met de meest recente regelgeving.

Ook policies worden door onze specialisten arbeidsrecht opgesteld of nagekeken zoals uw car-policy, gsm-policy, social media policy, arbeidsreglementen, maar ook uw privacypolicy enz.

Jana Kern

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

Zij is energiek, perfectionistisch en gedreven om ieder project tot een goed einde te brengen.

Maxime Jeanray

Maxime behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Hij is flexibel, positief en zet zijn schouders vol engagement onder verschillende projecten.

Jill Naets

Jill Naets behaalde in 2023 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waarbij ze zich specialiseerde in het sociaal recht en het strafrecht. Eerder behaalde ze ook de professionele bachelor bedrijfsmanagement – rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.

Ze is sinds 2023 advocaat bij Forum Advocaten en ze legt zich binnen het kantoor vooral toe op het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht).

Ze is behulpzaam, nauwkeurig en proactief.

Onze recente publicaties